Ważne dokumenty/RODO

PISMA SZKOLNE

Wytyczne GIS, NEN oraz MZ
Treść dokumentów

Regulamin Szkoły Na Rok Szkolny 2020/2021
Treść dokumentu

Regulamin Świetlicy
Treść dokumentu

Regulamin Klasy 0
Treść dokumentu

Program nauczania Wychowanie Przedszkolne
Treść dokumentu

Programy nauczania klasy I- III
Treść dokumentu

Programy nauczania klasy IV-VIII
Treść dokumentu

Wykaz podręczników
Treść dokumentu

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK 2020/2021 (NOWOŚĆ)
Treść dokumentu

Uchwała Rady Gminy Złotoryja i Statut Szkoły Podstawowej w Rokitnicy
Treść dokumentu

RODO

Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Rokitnicy
Treść dokumentu

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej Rokitnicy
Treść dokumentu