Szkoła w Rokitnicy już po „70”

Uroczystość zorganizowano w sali WDK w Rokitnicy, gdzie zebrali się absolwenci, nauczyciele, uczniowie oraz władze gminy, by uczcić jubileusz placówki. Uroczystość była ostatnim etapem i podsumowaniem rocznej pracy, w wyniku której na terenie szkoły odbywało się wiele imprez, m.in. zasadzenie pamiątkowego drzewka, realizacja projektów uczniowskich związanych z poznawaniem historii szkoły, konkursy plastyczne: „Moja szkoła“ , „Mój szkolny kolega“ oraz konkurs poetycki „Poezja nie zna granic“, w którym znalazły się teksty poetyckie uczniów i absolwentów nagrodzone na konkursach ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.

W odświętnie przystrojonej sali wręczono wiele podziękowań i dyplomów uznania dla absolwentów, nauczycieli, władz gminy, przyjaciół szkoły i sponsorów.

Specjalnie na tę wyjątkową okazję przygotowano spektakl teatralny, ukazujący szkołę na przestrzeni 70 lat. Zgromadzone w jednej z klas kroniki ze zdjęciami przywoływały liczne wspomnienia, tym bardziej, że czasami wielu osobom trudno było się rozpoznać na fotografiach z minionych lat.

Nie zabrakło okazałego tortu przedstawiającego budynek szkoły, który wzbudził u wszystkich podziw.