Rekrutacja

 

REKRUTACJA

Zapisy dzieci do klas I, punktu przedszkolnego,

oddziału wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokitnicy informuje, iż od miesiąca lutego rozpoczynają się zapisy do klas I, punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Od 3 do 14 lutego 2020 roku – rodzice dzieci, które już w roku bieżącym realizowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku 2020/2021 – wypełniają i składają u nauczyciela lub w sekretariacie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami klasy I w naszej szkole i są z naszego obwodu (Rokitnica, Kozów, Kopacz, Wysocko, Rzymówka, Łaźniki) – wypełniają i składają u nauczyciela lub w sekretariacie Zgłoszenie do klasy I 

Od 24 lutego do 6 marca 2020 roku Jeżeli dziecko nie uczęszczało do tej pory do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego:

Rodzice dzieci 3,4 ,5 – letnich wypełniają Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego – Załącznik Nr 1

Rodzice dzieci 6 – letnich wypełniają Wniosek o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego – Załącznik Nr 2

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Jeżeli dziecko kandydat do klasy I nie jest z obwodu Szkoły Podstawowej w Rokitnicy (Rokitnica, Kozów, Kopacz, Wysocko, Rzymówka, Łaźniki)  rodzice (w terminie 24 lutego – 6 marca 2020 roku) wypełniają Wniosek o przyjęcie do klasy I i składają go w sekretariacie szkoły – Zgłoszenie do klasy 1