Rekrutacja

REKRUTACJA

Zapisy dzieci do klas I, punktu przedszkolnego, oddziału wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2021/2022

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokitnicy informuje, iż od miesiąca lutego rozpoczynają się zapisy do klas I, punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Od 1 do 12 lutego 2021 roku – rodzice dzieci, które już w roku bieżącym realizowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku 2021/2022 – wypełniają i składają u nauczyciela lub w sekretariacie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego !

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami klasy I w naszej szkole i są z naszego obwodu (Rokitnica, Kozów, Kopacz, Wysocko, Rzymówka, Łaźniki) – wypełniają i składają u nauczyciela lub w sekretariacie Zgłoszenie do klasy I ! 

Od 22 lutego do 5 marca 2021 roku  – jeżeli dziecko nie uczęszczało do tej pory do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego:

Rodzice dzieci 3,4 ,5 – letnich wypełniają Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego – Załącznik Nr 1 !

Rodzice dzieci 6 – letnich wypełniają Wniosek o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego – Załącznik Nr 2 !

Od 22 lutego do 5 marca 2021 roku – jeżeli dziecko kandydat do klasy I nie jest z obwodu Szkoły Podstawowej w Rokitnicy (Rokitnica, Kozów, Kopacz, Wysocko, Rzymówka, Łaźniki)  rodzice  wypełniają Wniosek o przyjęcie do klasy I i składają go
w sekretariacie szkoły – Zgłoszenie do klasy 1 !


Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły.