Tablica Szkoły Mobilna

WAŻNE INFORMACJE

Dyrektor szkoły informuje, że – na podstawie decyzji premiera rządu tu cytat „do 26 kwietnia 2020 roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty” przepis ujęty w podpisanym
9 kwietnia 2020 roku rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej – szkoła pozostaje zamknięta do 26 kwietnia 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem MEN kontynuowane jest rozpoczęte
25 marca 2020 roku zdalne nauczanie uczniów. Terminy wykonania zadań wyznacza nauczyciel indywidualnie

Rodzicu !!!

Proszę, zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.  Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. epodreczniki.pl
 2. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 3. Portal lektury.gov.pl
 4. Strona Centrum Nauki Kopernik
 5. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 6. Serwis Ninateka
 7. Serwis Muzykoteka Szkolna
 8. Biblioteka Cyfrowa Polona
 9. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 10. Serwis Telewizji Polskiej
 11. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Portale edukacyjne IPN: 

Drodzy uczniowie:

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Wszystkich uczniów proszę o systematyczną pracę i wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli. Szczególnie proszę o to uczniów klasy VIII, którzy  przygotowują się do egzaminu .

 W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który jest publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zobacz stronę

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcam do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Zadania które zostaną  przekazane przez nauczyciela są obowiązkowe. Będą podlegały ocenie. Wszystkie pozostałe  dla rozwoju osobistego. 

Dyrektor Szkoły
Beata  Iwińska

Z powodu zamknięcia szkoły każdy rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

Wzór:https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15