Informacje dla rodziców klasy “0”

KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OD MIESIĄCA WRZEŚNIA 2020 roku
W  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz 
pracowników szkoły, w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, informujemy, że od miesiąca września 2020 r. 
wpłat za dożywianie, dowożenie oraz opiekę ponadwymiarową 
należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły.
Wpłaty za dożywianie proszę dokonywać na konto:
Nr 66 8658 0009 0001 4326 2000 0040

Ważne ! - W tytule przelewu należy wpisać:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Miesiąc za który jest wpłata
3. Uczeń czy przedszkolak
PRZYKŁAD:
Nowak Krystyna 09/20 uczeń - kwota
lub
Nowak Krystyna 09/20 przedszkole - kwota

Wpłaty za dowożenie oraz opiekę ponadwymiarową  proszę 
dokonywać na konto:
Nr 03 8658 0009 0001 4326 2000 0010

Ważne! - W tytule przelewu należy wpisać:
1. Imię i nazwisko  dziecka
2. Miesiąc za który jest wpłata
3. Kwoty należności oddzielnie
PRZYKŁAD:
Nowak Adam 09/20 dowóz - kwota, opieka - kwota

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy
Rokitnica 35
59-500 Złotoryja

Wpłaty dokonujemy w terminie do 05-go każdego miesiąca.

Uwaga:
Wpłat w miesiącu wrześniu dokonujemy wyjątkowo
do 25.09.2020 roku
Prosimy o terminowe wpłaty.
Przelew dokonany w terminie oznacza
datę wpływu na rachunek bankowy szkoły

Ogłoszenie o stypendium szkolnym rok 2020/2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokitnicy ogłasza nabór wniosków 
o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego należy składać do dnia 15 września 2020 roku

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Złotoryja znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się
o przyznanie stypendium wynosi
528 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie

Przy wnioskach składanych we wrześniu 2020 roku wnioskodawcy
przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu
sierpniu 2020 roku

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji 
poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność 
zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione 
koszty na cele edukacyjne.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego 
w załączniku
Stypendia szkolne na rok szkolny 2020 – objaśnienia

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2020
Oświadczenie o zarobkach

W przypadku problemów z wydrukowaniem istnieje możliwość 
pobrania wniosków ze szkoły –  wejście główne.

W związku z trwającym stanem epidemii wnioski proszę wrzucać 
do skrzynki  znajdującej się w budynku nr 1. W razie 
wątpliwości proszę zadzwonić pod nr tel. 76 8783 122Rodziców prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i MZ
WYTYCZNE (kliknij)
oraz
Regulaminy Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rokitnicy

REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN KLASY 0