Informacje dla rodziców klas 1-3


OD 20 GRUDNIA 2021 ROKU DO 9 STYCZNIA 2022 ROKU

NAUCZANIE ZDALNE

informacje i komunikaty publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz w eDzienniku przy pomocy skrzynki pocztowej, która będzie głównym narzędziem informacyjnym w tym czasie.
Rozpoczynanie i kończenie zajęć zgodnie z dzwonkami w szkole. Czas trwania lekcji od 30 – 45 minut.
Plan zajęć w danym dniu zgodny z planem lekcji w szkole
.


Rodziców prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS i MZ
WYTYCZNE (kliknij)
oraz
Regulaminy Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rokitnicy

REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN ŚWIETLICY

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rokitnicy
informuje, że składka na rok 2021/2022 wynosi 50 zł. 
Jeśli w szkole uczy się kilkoro dzieci składka wynosi 50 zł od rodziny. 
Pieniądze należy wpłacić na konto Rady Rodziców: 
73 8658 0009 0000 1140 2000 0010 
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKITNICY
ROKITNICA 35 
59-500 ZŁOTORYJA

Opłata jedno śniadanie 2,50 złotych, a za jeden obiad 5,50 złotych

Wpłaty dokonujemy w terminie do 05-go każdego miesiąca.

W  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz 
pracowników szkoły, w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, informujemy, że od miesiąca września 2021 r. 
wpłat za dożywianie, dowożenie oraz opiekę ponadwymiarową 
należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły.
Wpłaty za dożywianie proszę dokonywać na konto:
Nr 66 8658 0009 0001 4326 2000 0040

Ważne ! - W tytule przelewu należy wpisać:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Miesiąc za który jest wpłata
3. Uczeń czy przedszkolak
PRZYKŁAD:
Nowak Krystyna 09/21 uczeń - kwota
lub
Nowak Krystyna 09/21 przedszkole - kwota

Wpłaty za dowożenie oraz opiekę ponadwymiarową  proszę 
dokonywać na konto:

      UWAGA NOWY NUMER KONTA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nr 32 8658 0009 0001 4326 2000 0070
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ważne! - W tytule przelewu należy wpisać:
1. Imię i nazwisko  dziecka
2. Miesiąc za który jest wpłata
3. Kwoty należności oddzielnie
PRZYKŁAD:
Nowak Adam 09/21 dowóz - kwota, opieka - kwota

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy
Rokitnica 35