800 12 12 12

DZIECIĘCY TELEFON ZUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

DZWONIĄCY NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW

WSPARCIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANI EXPERCI DO UDZIELANIA WSPARCIA